ارزشيابي اثرات فردي و سازماني سيستمهاي اطلاعاتي در سازمانهاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزشيابي اثرات فردي و سازماني سيستمهاي اطلاعاتي در سازمانهاي دولتي :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش به ارزشیابی اثرات فردی و سازمانی حاصل از بکارگیری سیستمهای اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران می- پردازد. شالوده این ارزشیابی بر مدل D&M استوار است تا اثرات متغیرهای مستقل کیفیت اطلاعات, سیستم و خدمات سیستم اطلاعت را بر افراد و سازمان در پرتو متغیرهای رضایت و تمایل کاربران مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو متغیر کیفیت سیستم و کیفیت خدمات سیستم اطلاعات در سازمان های مورد بررسی از طریق متغیرهای تمایل به استفاده و رضایت کاربر, متغیرهای اثرات فردی و سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد, اما متغییر کیفیت اطلاعات تنها بر متغیر تمایل کاربر تاثیرگذار است. به طور کلی از این پژوهش می توان نتیجه گرفت هرچند کیفیت سیستم و کیفیت خدمات سیستم اطلاعات سازمانهای دولتی ایران پیشگوی مناسبی برای ارزیابی رضایت کاربران و افزایش کسب مزایای فردی و سازمانی بوده و تا حد قابل قبولی موفق عمل کرده است, اما, کیفیت اطلاعات حاصل از سیستم مذبور, تنها بر تمایل به استفاده از سیستم مذکور موثر واقع شده و در کسب مزیت های فردی و سازمانی کم توان ظاهر شده است.

لینک کمکی