ارزيابي تغييرات بهره وري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي با استفاده از روش هاي ناپارامتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي تغييرات بهره وري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي با استفاده از روش هاي ناپارامتري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :29

بهره وری, دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته عمده پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. طبق برنامه چهارم توسعه, باید همه بخش های اقتصادی کشور بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین کنند. در این مطالعه, با استفاده از روش های ناپارامتری برنامه ریزی خطی و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست, رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران طی دوره 1350-1384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به طور متوسط, رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی سالانه 0.73 درصد بوده است, که با هدف برنامه چهارم (2.2 درصد) بسیار فاصله دارد.
کلید واژه: بهره وری, بخش کشاورزی, روش های ناپارامتری

لینک کمکی