تحليل درجه توسعه يافتگي دهستان هاي حوزه تاسيسات پارس جنوبي در استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل درجه توسعه يافتگي دهستان هاي حوزه تاسيسات پارس جنوبي در استان بوشهر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :34

مناطق روستایی حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر مطالعاتی عمیق و جدی را می طلبد تا بر اساس آن, برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندی های بالقوه و بالفعل نقاط روستایی در این منطقه تنظیم و اجرا شود. در این راستا, مقاله حاضر به منظور سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی و تعیین شکاف توسعه بین دهستان های منطقه از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی در این حوزه تدوین شده است. برای این منظور, ‌با بهره گیری از مدل های موریس و تاکسونومی, 65 شاخص اقتصادی و اجتماعی در سطح دهستان برای سال 1385 انتخاب شد؛ و برای تحلیل نابرابری های توسعه روستایی و تعیین میزان پراکندگی این شاخص ها, از روش ضریب تغییرات استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که 15.4 درصد دهستان ها در گروه دهستان های برخوردار, 38.5 درصد در گروه نیمه برخوردار, و 46.1 درصد در گروه محروم طبقه بندی شده اند.
کلید واژه: پارس جنوبی, تاکسونومی عددی, توسعه روستایی, روش موریس, ضریب اختلاف

لینک کمکی