جايگاه توسعه يافتگي استان هاي كشور در شاخص هاي عمده بخش كشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جايگاه توسعه يافتگي استان هاي کشور در شاخص هاي عمده بخش کشاورزي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :24

این پژوهش به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی صورت گرفته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین استان ها و نوع محرومیت هر یک از آنهاست. جامعه آماری تحقیق کل استان های کشور را شامل می شود. هجده شاخص مورد استفاده در این تحقیق بیشتر روی مسایل مدیریت منابع استان در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج مهم حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین استان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است. خراسان, فارس,‌ مازندران, کرمان,‌ اصفهان و تهران در زمره استان های توسعه یافته تر,‌ و سیستان و بلوچستان,‌ هرمزگان, بوشهر, کهگیلویه و بویراحمد, قم,‌ ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز از محروم ترین استان ها به شمار می روند. همچنین, کاربرد ضریب تغییر نشان می دهد که بیشترین تفاوت استان ها در شاخص مساحت گلخانه ها, و کمترین نابرابری در زمینه نسبت خانوارهای بی زمین روستایی بوده است.
کلید واژه: توسعه یافتگی, استان ها (ایران), بخش کشاورزی, ضریب توسعه یافتگی موریس, امتیاز استاندارد, ضریب همبستگی پیرسون

لینک کمکی