عوارض اعمال جراحي معده و نحوه درمان آنها در بيمارستان آيت الله طالقاني تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوارض اعمال جراحي معده و نحوه درمان آنها در بيمارستان آيت الله طالقاني تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: جراحی های معده هنوز یکی از علل عمده ایجاد عوارض ناشی از عمل های جراحی محسوب می شوند. عوارض این جراحی ها بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر مستقیم می گذارد. هدف: مطالعه به منظور تعیین عوارض اعمال جراحي معده و نحوه درمان آنها در بيمارستان آيت الله طالقاني تهران انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی شیوع و نحوه درمان عوارض اعمال جراحی معده طی سال های 1373 تا 1381 در بیمارستان طالقانی تهران بررسی شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سن, جنس, نوع جراحی, نوع عارضه, نوع درمان عوارض (طبی یا جراحی) بودند. اطلاعات از پرونده های بایگانی بیمارستان طالقانی به دست آمد. یافته ها: از 463 بیمار مورد بررسی, 227 بیمار (%59.8) به علت سرطان یا بیماری نئوپلاستیک, 151 بیمار (%32.6) به علت زخم معده و (%7.6) به علل دیگر جراحی شده بودند. شایع ترین اعمال جراحی انجام شده شامل بیلروت (23%)II, گاسترکتومی کامل (%15) و باز کردن بدون جراحی خاص (%14) و واگوتومی-پیلوروپلاستی (%12) بودند. بیش ترین عارضه مربوط به جراحی بیلروت II ( 24% کل عوارض) و کم ترین عارضه مربوط به واگوتومی-بیلروت I و پروگزیمال گاسترکتومی (هر دو %3 از کل عوارض) بود. در مجموع به جز واگوتومی و پیلوروپلاستی (4مورد) کم تر از %50 عوارض به جراحی مجدد نیاز پیدا کردند. نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع کلی عوارض اعمال جراحی معده %9 بود. شایع ترین اعمال جراحی معده, بیلروت II و برداشتن کامل معده بودند که با عوارض نسبتا بالایی همراه بودند.
کلید واژه: معده, جراحی, زخم معده, سرطان های معده, درمان

لینک کمکی