اختلال هاي پيراباليني و شيوع عفونت هاي ويروسي در معتادان تزريقي بستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اختلال هاي پيراباليني و شيوع عفونت هاي ويروسي در معتادان تزريقي بستري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :9

زمینه: حدود 24 تا %40 پذیرش های بیمارستانی مربوط به اعتیاد و عوارض آن است که با توجه به بیماری های هپاتیت, ایدز, سیروز و انواع سرطان ها که به دنبال این عوارض ایجاد می شوند , یکی از مهم ترین مشکل های مراکز درمانی جهان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین شایع ترین اختلال های پیرابالینی در معتادان تزریقی بستری انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال های 1383 و 1384 بر روی 92 بیمار بستری به علت عوارض ناشی از تزریق مواد مخدر در بخش عفونی بیمارستان الزهرای اصفهان انجام شده اختلال های پیرابالینی شامل آزمایش ها, گرافی قفسه صدری و سونوگرافی شکم و لگن فقط در بیماران بستری سال 1384 و ابتلا به عفونت های HCV, HIV و HBV در تمام بیماران بررسی شدند. یافته ها: میانگین سن بیماران 2± 31.7 سال و میانگین طول مدت تزریق 0.4± 3.9 سال بود. از 53 بیمار بستری در سال 1384, 15 نفر (%43) گرافی قفسه صدری غیر طبیعی داشتند و در سونوگرافی 9 نفر (%17) اسپلنومگالی گزارش شده بود. 45 نفر (%85.5) لکوسیتوز,46 نفر (%86) آنمی, 39 نفر (%74) ESR بالاتر از حد طبیعی, 32 نفر(%60) اختلال در آزمایش های کبدی و 29 نفر (%55) اختلال های انعقادی داشتند. از 92 بیمار بستری طی دو سال,53 نفر (%57.6) آلوده بهHCV ,9 نفر (%9.7) آلوده بهHIV و10 نفر (%10.9) آلوده به HBV بودند و در 16 نفر (%17.4) از بیماران آزمایش های ویروسی منفی بود. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای عفونت های ویروسی و اختلال های پیرابالینی ناشی از این عفونت ها مانند افزایش آنزیم های کبدی, آنمی و اختلال های انعقادی, انجام این آزمایش ها در اولین فرصت منطقی به نظر می رسد.
کلید واژه: اعتیاد به مواد مخدر, اختلال های ناشی از مصرف مواد, ایدز, عفونت, ویروس های هپاتیتC, ویروس های هپاتیت B

لینک کمکی