استفاده از ضريب انتشار تطبيقي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزيي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استفاده از ضريب انتشار تطبيقي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزيي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

تعداد صفحات :9

در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی ارایه شده است. در به کارگیری معادلات مشتقات جزیی برای حذف نویز تصاویر از پارامتری به نام ضریب انتشار استفاده می شود که انتخاب درست آن تاثیر زیادی بر روی حذف نویز و حفظ لبه های تصویر دارد. در مقالات موجود مقدار ضریب انتشار برای تصاویر مختلف بر اساس سعی و خطا به دست می آیند. اما در این مقاله روشی ارایه می شود که مقدار این ضریب به صورت تطبیقی برای تصاویر در نظر گرفته می شود. روش ارایه شده در این مقاله بر روی چندین تصویر استاندارد آزمایش شده است. نتایج این آزمایشات نشان می دهند که روش ارایه شده در مقایسه با روش های موجود مبتنی بر معادلات مشتقات جزیی عملکرد بهتری دارد.
کلید واژه: ضریب نفوذ, ضریب بازگشتی, معادلات مشتقات جزیی

لینک کمکی