تاثير برنامه هاي پاسخ گويي بار بر منحني مصرف برق روزانه کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير برنامه هاي پاسخ گويي بار بر منحني مصرف برق روزانه کشور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

تعداد صفحات :12

استفاده از برنامه های مدیریت مصرف برق (DSM) یکی از بهترین روش های حفظ منافع مشترک جامعه, شرکت های برق و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی است. در سیستم های قدرت تجدید ساختاریافته, این روش ها تحت عنوان پاسخ گویی بار نامیده می شوند.در این مقاله دو روش از روش های نه گانه پاسخ گویی بار, قیمت زمان استفاده (TOU) و پاسخ گویی بار اضطراری(EDRP) , بیان و مدل ریاضی آنها (مدل های تک پریودی, چندپریودی و نهایی) با توجه به ضرایب حساسیت دیماند - قیمت استخراج شده است. در پایان, مدل های یاد شده با لحاظ سناریوهای مختلف بر روی منحنی بار روزانه کشور ایران مورد تست و ارزیابی قرار گرفته و منحنی های مصرف جدید, میزان انرژی مصرفی, درصد کاهش پیک, مبلغ درآمد شرکت برق, میزان جایزه پرداختی و مقدار سود مشتری در هر سناریو محاسبه شده است.
کلید واژه: الاستیسیته بار, پاسخ گویی بار اضطراری, قیمت زمان استفاده, مدل پاسخ گویی بار, مدیریت مصرف

لینک کمکی