يک روش ترکيبي جديد براي تخمين پديده هاي کيفيت توان به صورت تفکيک شده با استفاده از شبکه عصبي وفقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن يک روش ترکيبي جديد براي تخمين پديده هاي کيفيت توان به صورت تفکيک شده با استفاده از شبکه عصبي وفقي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

تعداد صفحات :12

با توجه به گسترش روزافزون پدیده های کیفیت توان و همچنین گسترش دامنه کاربرد تجهیزات حساس به این پدیده ها, ضرورت جبران پدیده های کیفیت توان امری اجتناب ناپذیر است. با استفاده از تجهیزات جبران سازی سری, موازی و یکپارچه می توان به طور هم زمان اغتشاشات ولتاژ, جریان و یا هر دو را جبران نمود. یکی از مهم ترین مراحل در جبران سازی دقیق و بهینه پدیده های کیفیت توان, تخمین سریع و دقیق آنها به صورت تفکیک شده و مجزا از هم می باشد. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید, مبتنی بر استفاده از یک تخمین گر یکپارچه وفقی, ارایه شده است که قادر به شناسایی و تخمین سریع و دقیق پدیده های کیفیت توان به صورت تفکیک شده و مجزا می باشد. این روش در مقایسه با روش های متداول ضمن کاهش حجم محاسبات از مزایایی همچون محاسبات ساده و سریع برخوردار است. لذا استفاده از این روش در کاربردهای زمان واقعی همچون جبران سازی انتخابی پدیده های کیفیت توان توسط فیلتر اکتیو سری, فیلتر اکتیو موازی و جبران ساز یکپارچه کیفیت توان, بسیار مناسب خواهد بود. با استفاده از نتایج شبیه سازی در شرایط گذرا و ماندگار, کارایی روش ارایه شده نشان داده خواهد شد.
کلید واژه: تخمین پدیده های کیفیت توان, جبران سازی انتخابی, جبران ساز یکپارچه کیفیت توان, نرون خطی وفقی

لینک کمکی