ساختاري جديد براي محدود کننده جريان عيب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختاري جديد براي محدود کننده جريان عيب :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

تعداد صفحات :12

در این مقاله ساختار جدیدی برای محدودکننده های جریان اتصال کوتاه پیشنهاد شده است. در محدودکننده پیشنهادی به جای استفاده از ابررسانا در ساخت سیم پیچ, از مس استفاده شده و تلفات سیم پیچی و همچنین تلفات ناشی از ادوات الکترونیک قدرت با استفاده از یک مدار کمکی جبران شده است. همان گونه که نشان داده خواهد شد محدودکننده مذکور با کارکردی مناسب تر در زمان اتصال کوتاه, تاثیر بسیار کمتری بر مشخصه های سیستم در کارکرد عادی در مقایسه با آنچه که تاکنون با استفاده از ابررسانا پیشنهاد شده بود از خود نشان می دهد. امکان ساخت بدون نیاز به تکنولوژی ابررسانا و عدم وجود مدار کنترل اصلی ترین مزایای مدار پیشنهادی می باشد. آنالیز دقیق و مشخصه های طراحی برای راکتور DC ارائه شده و شبیه سازی های لازم با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC و برای نشان دادن عملکرد مناسب محدودکننده در جریان های اتصال کوتاه و عملکرد مناسب تر آن نسبت به نوع ابررسانا در کار عادی سیستم قدرت انجام شده است. نتایج آزمایشگاهی نیز به دست آمده و تشابه آنها با نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارآیی مناسب مدار جدید پیشنهادی برای محدودکردن جریان اتصال کوتاه می باشد.
کلید واژه: محدودکننده جریان عیب, راکتور غیر فوق هادی, افت ولتاژ, مدار جبران کننده

لینک کمکی