افزايش كارآيي پرس و جوهاي پايگاه داده تحليلي با نگاشت مكعب مفهومي به فضاي دوبعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن افزايش کارآيي پرس و جوهاي پايگاه داده تحليلي با نگاشت مکعب مفهومي به فضاي دوبعدي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

تعداد صفحات :10

پایگاه داده تحلیلی و پردازش تحلیلی برخط, از اجزا اصلی سیستم های تصمیم یار به شمار می روند که به طور روزافزون در مباحث مرتبط با پایگاه های داده مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم های تصمیم یار نسبت به سیستم های پردازش تراکنش برخط, نیازمندی های متفاوتی دارند. در این سیستم ها بهینه سازی پرس وجوها و پردازش کارای مکعب های داده ای, در ساختار پایگاه داده تحلیلی نقش اساسی در عملکرد سیستم ایفا می کند.در این مقاله با به کارگیری تکنیک های محاسبه از پایین به بالای عناصر شبکه جستجو, روش کارایی برای پردازش پرس و جو در پایگاه داده تحلیلی و انجام محاسبات مکعب داده ارایه شده است. بررسی نتایج به دست آمده بر مبنای پارامترهای ارزیابی حکایت از آن دارد که الگوریتم ارایه شده در این مقاله نسبت به بهترین الگوریتم هایی که پیش از آن ارایه شده اند, عملکرد بهتری (بر اساس معیار زمان اجرا) از خود نشان می دهد و سرعت آن در اجرای پرس و جوهای یکنوا و با حجم داده های بسیار زیاد, به مراتب بهتر از الگوریتم های پیش از آن است. ضمن اینکه با توجه به نگاه دوبعدی ایجادشده توسط این الگوریتم به مساله مکعب و تبدیل مکعب به ساختار ابرگراف, میزان حافظه مورد نیاز این الگوریتم در مواردی که مجموع سازی بر روی زیرمجموعه ای از ابعاد مکعب صورت پذیرد, کمتر از حافظه مصرف شده توسط الگوریتم های پیش از آن است.
کلید واژه: پایگاه داده تحلیلی, پردازش تحلیلی برخط, مدل داده چندبعدی, مکعب داده

لینک کمکی