قارچ هاي همراه لکه برگي گياه اويارسلام در شمال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن قارچ هاي همراه لکه برگي گياه اويارسلام در شمال ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :16

در این تحقیق 20 جدایه قارچی همراه لکه برگی گیاه اویارسلام از مناطق شمالی ایران (استان های گیلان, مازندران, زنجان و گلستان) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از بررسی مورفولوژیکی قارچ های رشد یافته روی محیط کشت نشان داد که آرایه های Curvularia clavata, C. lunata var. aeria, Dactylaria higginsii و Myrothecium brachysporum اعضای جدیدی برای فلور قارچ های ایران بوده و برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. آرایه های Alternaria alternata,C. clavata ,C. lunata ,C. lunata var. aeria , D. higginsii,Glomerella cingulata ,M. brachysporum , Nigrospora oryzae و Pestalotiopsis guepinii برای اولین بار می باشد که از گیاه اویارسلام از ایران جدا سازی شده اند.
کلید واژه: آرایه, گونه, مورفولوژی, تنوع, ایران

لینک کمکی