فلور قارچ هاي ماكروسكوپي ارسباران 3- زيرجنس Phlegmacium از جنس Cortinarius

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فلور قارچ هاي ماکروسکوپي ارسباران 3- زيرجنس Phlegmacium از جنس Cortinarius :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :14

در ادامه معرفی قارچ های ماکروسکوپی منطقه ارسباران, شش گونه متعلق به زیرجنس Phlegmacium از جنس Cortinarius به اسامی: C. fluryi, C. paracephalixus ,C. pseudonapus , C. subvalidus, C. sublubricus و‍C. vespertinusبرای نخستین بار از ایران گزارش می گردند. گونه C. subvalidus به بخش Triumphantes, دو گونه C. fluryi و C. paracephalixus به زیربخش Phlegmacium از بخش Phlegmacium و سه گونه C. pseudonapus, C. sublubricus و ‍C. vespertinus به زیربخش Multiformes از بخش Phlegmacium تعلق دارند. توصیف کلیه گونه های مطالعه شده به همراه تصاویر و ترسیماتی ارایه شده است.
کلید واژه: میکوریز, Cortinariaceae, Myxacium

لینک کمکی