گزارش جديد گونه Melampsora euonymi-capraearum براي ايران (مقاله كوتاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گزارش جديد گونه Melampsora euonymi-capraearum براي ايران (مقاله کوتاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :4

گونه های Melampsora می توانند باعث کاهش شدید محصول خشک درختان تیره Salicaceae خصوصا بید (Salix) و صنوبر (Populus) شوند و به دلیل احتمال اپیدمی شدن آن ها روی کشتزار های یکنواخت بید و صنوبر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله گونه ای جدید از جنس Melampsora روی تیره Salicaceae برای ایران گزارش می شود و تفاوت های آن با گونه M. salicis-albae نیز شرح داده می شود.
کلید واژه:

لینک کمکی