خودمختاري فناوري يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خودمختاري فناوري يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رشد فناوري

تعداد صفحات :12

آیا تکنولوژی خودمختار است؟ تلاش برای پاسخ به این پرسش یکی از مباحث عمده در فلسفه تکنولوژی را تشکیل داده است. در این مقاله, پرسش از خودمختاری تکنولوژی را در دو مقام توسعه و کاربرد و در مورد سه سطح انتزاع از مفهوم تکنولوژی مورد بررسی قرار می دهیم. این سه سطح عبارتند از مصادیق تکنولوژی, سیستم تکنولوژیکی و رویکرد تکنولوژیک. ایلول از مشهورترین مدافعان خودمختاری تکنولوژی است و چندین استدلال را در تایید خودمختاری مصادیق تکنولوژی و خودمختاری سیستم تکنولوژیکی مطرح می کند, سیستمی که به عقیده وی (مصادیق) تکنولوژی را ابداع می کند, سازمان می دهد و نگهداری می کند. در این نوشته برخی از استدلالهای منتقدان خصوصا استدلالهای پیت را در نفی استدلالهای ایلول بررسی و نقد می کنیم. پاسخ پیت در مورد مصادیق تکنولوژی قانع کننده است. اما در مورد سیستم تکنولوژیکی, پاسخ پیت به لحاظ متافیزیکی صائب است, اما از لحاظ جامعه شناختی, بحث از خودمختاری سیستم تکنولوژیکی به بحث از خودمختاری جامعه تکنولوژیستها تحویل می شود که باید در هر جامعه و در هر دوره تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. مساله ای که در این نوشته مورد بررسی قرار نگرفته است. با این حال, می توان پرسید که چه چیزی موجب انگیزه تکنولوژیست ها برای پیش بردن تکنولوژی است؟ این انگیزه مصداقی از تکنولوژی یا حتی سیستم تکنولوژیکی نیست. نکته اخیر راه را برای طرح مفهوم جدیدی باز می کند: (رویکرد تکنولوژیک), رویکردی که طبق آن اشیای جهان موجوداتی برای استخدام به نفع انسان دیده می شوند. در ادامه نشان خواهیم داد که نمی توان حکم کرد که رویکرد تکنولوژیک خودمختار است. در مقابل می توان نگرانی متفکرانی مانند ایلول و هایدگر را از تسلط تکنولوژی بر انسانها به صورت نگرانی از انفعال انسانها در برابر رویکرد تکنولوژیک صورتنبدی نمود؛ تعبیر صحیح, نه خودمختاری تکنولوژی بلکه (انفعال در برابر رویکرد تکنولوژیک) است. می توان پذیرفت که امروزه انسانها در مقابل این رویکرد به جهان منفعل هستند و کمتر به رویکردهای دیگر همچون رویکرد شاعرانه, دینی یا حتی علمی توجه نشان می دهند. باید به راهکارهایی برای غلبه بر این انفعال اندیشید.
کلید واژه: خودمختاری فناوری, سیستم فناورانه, رویکرد فناورانه

لینک کمکی