رويكرد منبع محور در تدوين راهبرد فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رويکرد منبع محور در تدوين راهبرد فناوري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رشد فناوري

تعداد صفحات :25

این مقاله ضمن مرور مفاهیم مرتبط با راهبرد فناوری, توضیحاتی در زمینه رویکرد فرآیندگرایی ارایه می نماید. همچنین درخصوص تقابل راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار و جایگاه هر یک در برابر دیگری, دیدگاه های مختلف را دسته بندی نموده و به تشریح دو دیدگاه می پردازد. سپس ضمن بررسی خصوصیات نگرش های مختلف در تدوین راهبرد فناوری به ویژه رویکرد منبع محور, مدل های مطرح مبتنی بر این رویکرد را معرفی و تشریح می نماید. در انتها مدل های مذکور بر اساس گام های تدوین راهبرد فناوری, سطح مورد استفاده, تصمیمات کلیدی در راهبرد فناوری و توجه به فناوری محصول یا فرآیند, در قالب یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند.
کلید واژه: راهبرد فناوری, فرآیندگرایی, رویکرد منبع محور, مدل های منبع محور

لینک کمکی