نقش سازه اي مخازن نفت در جلوگيري از انتشار آلودگي هاي هيدروکربوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش سازه اي مخازن نفت در جلوگيري از انتشار آلودگي هاي هيدروکربوري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :13

تبخیر مواد نفتی و فرآورده های آن از مخازن روزمینی در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده است. در تحقیق حاضر روش های متداول محاسبه انتشار از مخازن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به دنبال آن با استفاده از نرم افزار Tank-4 نسبت به محاسبه مواد نفتی از انبارهای شمال غرب تهران اقدام شد. کلیه مشخصه های تاثیرگذار بر تبخیر مواد نفتی همراه با شرایط مخازن انبارهای شمال غرب وارد نرم افزار شد. محاسبات نشان می دهد که به صورت سالانه حدود 8.7, 33.3 و 2 تن در سال نفت گاز, بنزین و نفت سفید از مخازن شمال غرب تهران تبخیر می شود. این میزان تبخیر می تواند بر آلودگی هوا در محیط اطراف انبارهای شمال غرب تهران تاثیر داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تلفات پیش گفته با قیمت های داخلی و بین المللی به ترتیب برای نفت گاز, بنزین و نفت سفید معادل, 1.7, 45 و 0.4 میلیون ریال و 43, 174 و 10 میلیون ریال است. با اقدامات ساده بهینه سازی نظیر تغییر رنگ, شرایط داخلی پوسته و نوع درزگیرهای اولیه و ثانویه میزان تبخیر نفت گاز, بنزین و نفت سفید از 44 تن در سال به 16.4 تن در سال کاهش خواهد یافت. بنابراین سرجمع تلفات معادل 47 و 227 میلیون ریال بر اساس قیمت های داخلی و جهانی خواهد بود که پس از انجام اقدامات بهینه سازی به ترتیب به 14 و 84 میلیون ریال کاهش خواهد یافت. با استفاده از نتایج به دست آمده از انبار شمال غرب تهران به صورت تقریبی میزان تلفات سالانه از کلیه مخازن کشور برای سه ماده سابق الذکر بر اساس قیمت جهانی 9100 میلیون ریال به دست آمده است که این مقدار پس از انجام اقدامات بهینه سازی به 3500 میلیون ریال کاهش خواهد یافت. با توجه به این که میزان تلفات مواد نفتی در گنبدهای نمکی کمتر از مخازن انسان ساخت است, بنابراین پیشنهاد می شود که در مکان هایی از کشور که وجود گنبدهای نمکی محرز است از آنها برای ذخیره سازی استفاده شود. با توجه به خروجی نرم افزار و یافته های این تحقیق سعی می شود که در مخازن با سقف ثابت از سقف مخروطی استفاده شود و در مخازن با سقف شناور علاوه بر درزگیر اولیه از درزگیر ثانویه نیز استفاده شود و سطح داخلی مخازن دارای خوردگی کم باشد و در کلیه مخازن از رنگ سفید برای پوسته و سقف به کار رود.
کلید واژه: تبخیر, مخزن, هیدروکربور, آلودگی هوا, نرم افزار Tank-4

لینک کمکی