آماربرداري از جنگل هاي شهري با استفاده از عکس هاي هوايي مطالعه موردي: منطقه شش تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آماربرداري از جنگل هاي شهري با استفاده از عکس هاي هوايي مطالعه موردي: منطقه شش تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

فضای سبز یکی از ارکان مهم هر شهر, بخصوص ابر شهرهایی مثل تهران به شمار می آید. با توجه به کارکردهای بسیار زیاد فضای سبز شهری, ضرورت مدیریت این منابع روز به روز بیشتر احساس می شود. به منظور مدیریت صحیح هر منبعی در وهله اول آماربرداری از آن منبع مطرح است. متاسفانه تاکنون در ایران الگوی مطالعاتی جامعی برای مطالعه وضعیت جنگل های شهری و فضای سبز شهری وجود ندارد. در این مطالعه با استفاده از تفسیر عکس های هوایی به صورت رقومی, فضای سبز شهری طبقه بندی شد. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که طبقه بندی بر روی ارتوفتوموزاییک های رقومی سهولت و دقت بالاتری نسبت به تفسیر دستی دارد, در نتیجه از این روش استفاده شد. روش کار بدین صورت بود که در مرحله اول عکس های هوایی 1:8000 و 1:10000 سال 1381 منطقه شش تهران به تعداد 23 قطعه با استفاده از نرم افزار PCI Geomatica ارتو شدند و سپس موزاییکی از عکس های ارتو شده تهیه شد. در مرحله بعد طبقه بندی در 5 کلاسه بر روی ارتوفتوموزاییک رقومی صورت گرفته و نقشه حاصل از این طبقه بندی با استفاده از نرم افزار Arc Gis تهیه شد. همچنین مساحت و طول طبقات محاسبه شد. این طبقات عبارت بودند از: پارک شهری در مقیاس فرامنطقه ای و منطقه ای, پارک شهری در مقیاس محله ای, مجتمع های درختی, درختان خطی و درختان پراکنده. به منظور محاسبه تاج پوشش از شبکه نقطه چین با فواصل 1 میلیمتری (به صورت لایه رقومی) استفاده شد و برای برقراری ارتباط بین این مولفه (تاج پوشش) روی عکس و زمین آمار برداری در دو طرح جداگانه, نمونه برداری با قطعات نمونه دارای مساحت ثابت (7 آر) و ترانسکت های 5 درختی انجام شد. این آمار برداری در پارک های ساعی و لاله به صورت قطعات نمونه و خیابان های ولیعصر و بلوار کشاورز جمعا به طول 9500 متر به صورت ترانسکت های 5 درختی صورت گرفت. پس از انجام آزمون های آماری مشخص شد که اختلاف معنی داری بین تاج پوشش عکس و زمین وجود ندارد و می توان با استفاده از روش محاسبه تاج پوشش در روی عکس به تاج پوشش زمینی دست یافت.
کلید واژه: طبقه بندی, عکس های هوایی, جنگل شهری, منطقه شش تهران, آماربرداری, ارتوفتوموزاییک

لینک کمکی