بررسي اقتصادي – زيست محيطي حذف SO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اقتصادي – زيست محيطي حذف SO :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :18

در این تحقیق به منظور کنترل اکسیدهای گوگرد از دودکش های واحد اسید سولفوریک, فرآیند گوگردزدایی به وسیله اسکرابر آمونیاک به عنوان روش پیشنهادی اول (Plant A) و همچنین ترکیب اسکرابر خشک با ماده جاذب هیدروکسید کلسیم به عنوان روش پیشنهادی دوم (Plant B) انتخاب شد. سپس بررسی اقتصادی – زیست محیطی دو اسکرابر مذکور با توجه به نتایج شبیه سازی سیستم ها صورت پذیرفت. با توجه به نتایج شبیه سازی سیستم ها به وسیله نرم افزار HYSYS v3.1 به دلیل این که در هر دو واحد, حذف اکسیدهای گوگرد به یک میزان (در حدود 110 تن در روز) صورت می پذیرد, هزینه های خارجی ناشی از کاهش آلاینده SOX در هر دو واحد برابر و مشترک است, از این رو شاخص های اقتصادی این دو واحد, با دو فرض (با در نظر گرفتن هزینه های خارجی و بدون در نظر گرفتن هزینه های خارجی) برآورد و با نرم افزار اقتصادی COMFAR III محاسبه شد. با توجه به نتایج فرض اول, نرخ بازده داخلی در Plant A در حدود 46 درصد و در Plant B در حدود 18 درصد و همچنین دوره بازگشت سرمایه در Plant A, حدود 3 سال و برای Plant B حدود 5 سال است. از نظر ارزش فعلی خالص هزینه ها و درآمدها (NPV) که از جمله مهم ترین معیارها در مقایسه اقتصادی گزینه هاست, Plant A از ارزش فعلی خالص بالاتری برخوردار است که نشان دهنده گردش مناسب وجوه نقد در حالت استقرار Plant A است. همچنین با توجه به نتایج فرض دوم در صورت اجرای طرح ها, سالانه در هر دو واحد درآمدی در حدود 541,286 میلیون ریال ناشی از کاهش هزینه های خارجی به دست می آید. بر این اساس در هر دو فرض به منظور گوگردزدایی از گازهای خروجی از دودکش های واحد اسید سولفوریک مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه Plant A نسبت به Plant B از توجیه اقتصادی مناسب تری برخوردار است.
کلید واژه: حذف اکسیدهای گوگرد, بررسی اقتصادی, زیست محیطی, واحد اسید سولفوریک, صنعت پتروشیمی, اسکرابر

لینک کمکی