ارزشگذاري تفرجگاهي تالاب بين المللي چغاخور با استفاده از روش هزينه سفر منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزشگذاري تفرجگاهي تالاب بين المللي چغاخور با استفاده از روش هزينه سفر منطقه اي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :13

به طور کلی ارزش های اقتصادی منابع زیست محیطی شامل ارزش های مصرفی و غیرمصرفی است و تالابها نیز با دارا بودن طیف گسترده ای از کارکردها, دارای ارزش های ذکر شده هستند. برای ارزشگذاری این کارکردها روش های مختلفی مانند روش هزینه سفر, روش ارزشگذاری مشروط, روش هزینه جایگزین و روش هزینه فرصت وجود دارد. از میان این روش ها, دو روش هزینه سفر و ارزشگذاری مشروط برای برآورد ارزش های غیرمصرفی تالاب مناسب هستند. در این مطالعه جهت ارزشگذاری تفرجی تالاب بین المللی چغاخور از روش هزینه سفر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سن, سطح سواد و مقدار درآمد ماهانه بازدیدکنندگان دارای تاثیر چشمگیری بر استفاده از تفرجگاهها داشتند. بررسی سطح درآمد ماهانه بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه, همبستگی بالایی وجود داشت. این نتایج بدست آمده چندان دور از انتظار نبود؛ چنانکه نتایج مشابهی برای پارک های ایالات متحده بدست آمده است. نتایج همچنین نشان داد که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران تالاب چغاخور داشت؛ چنانکه بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. سطح سواد رابطه مستقیم با میزان درآمد دارد؛ چنانکه با افزایش سطح تحصیلات, فرصت های فراغتی افراد نیز افزایش می یابد. بررسی مطالعات انجام شده در برخی از تفرجگاههای کشور نشان می دهد که این مناطق برای نوجوانان تا میانسالان از جاذبه بیشتری برخوردارند اما نتایج ما نشان داد که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان (28 درصد) در محدوده سنی 34-30 سال قرار داشتند. ارزش تفرجی روزانه بالای تالاب که در تابستان 1387 محاسبه شد, با تحقیق مشابه برای تالاب انزلی که در سال 1385 انجام گرفته است, قابل مقایسه است این ارزش برای دو تالاب فوق به ترتیب حدود 44 و 12 میلیون تومان برآورد شد. حتی با احتساب نرخ تورم در فاصله زمانی این دو تحقیق, نتایج نشان دهنده لزوم توجه بیشتر و تدوین طرح جامع توسعه گردشگری تالاب چغاخور است.
کلید واژه: تالاب چغاخور, تفرج, ارزشگذاری اقتصادی, روش هزینه سفر منطقه ای, ارزشگذاری تفرجگاهی

لینک کمکی